Belasting

Belastingen op het tweede verblijf

De belasting die u moet betalen op het tweede verblijf bestaat uit drie componenten. Elk jaar zal het onroerende goed belast worden in de personenbelastingen. Daarnaast bent u ook elk jaar onroerende voorheffingen verschuldigd op het onroerende goed. Totslot moet u in elke gemeente ook nog een aparte belasting betalen voor het tweede verblijf. Bereken aan de hand van onderstaande tools uw belasting.

Tributo

Fiscale gevolgen tweede woning

 

Deze website is opgericht in kader van mijn bachelorproef. De informatie op deze site is louter informatief. Afwijkingen kunnen zich voordoen.

Inhoud

 

  • Aankoopkosten
  • Belasting
  • Fiscale voordelen
  • Meerwaarde

 

Kevin Debremaeker

 

Student Accountancy - Fiscaliteit

 

Hogeschool Odisee

 

E-mail: Kevin.debremaeker@telenet.be

 

 

 

 

Copyright. All Rights Reserved