Betaalde intresten

Intresten betaald voor een woonlening komen in aanmerking voor de gewone federale intrestaftrek. Dit houdt in dat u de betaalde intresten kan aftrekken van uw belastbaar onroerend inkomen. Elk onroerend goed ( met uitzondering van eigen woning) wordt belast in de personenbelasting, ook al verhuurdt u het onroerend goed niet.

 

Veronderstelling:

U heeft een tweede woning aangekocht dat u verhuurd aan een privé persoon. Het niet-geindexeerd KI bedraagt 1.000 euro. Tijdens het jaar heeft u 500 euro intresten betaald voor een hypothecaire lening.

 

Belastbaar onroerende goederen

 

1.000 x 1,7863= 1.786,30

1786,00 x 1,40 = 2.500,40

Uw belastbaar onroerend inkomen bedraagt dus 2.500,40 euro hiervan mag u de betaalde intresten aftrekken.

Uiteindelijk belastbaar inkomen 2.500,40 -500,00= 2.000,40 (effectieve belasting afhankelijk van inkomen)

Betaalde intresten

Voordeel gewone intrestaftrek
Onroerend inkomen

intresten

= Belastbaar onroerend inkomen

Tributo

Fiscale gevolgen tweede woning

 

Deze website is opgericht in kader van mijn bachelorproef. De informatie op deze site is louter informatief. Afwijkingen kunnen zich voordoen.

Inhoud

 

  • Aankoopkosten
  • Belasting
  • Fiscale voordelen
  • Meerwaarde

 

Kevin Debremaeker

 

Student Accountancy - Fiscaliteit

 

Hogeschool Odisee

 

E-mail: Kevin.debremaeker@telenet.be

 

 

 

 

Copyright. All Rights Reserved