Betaalde intresten

Betaalde intresten

Intresten betaald voor een woonlening komen in aanmerking voor de gewone federale intrestaftrek. Dit houdt in dat u de betaalde intresten kan aftrekken van uw belastbaar onroerend inkomen. Elk  onroerend goed ( met uitzondering van eigen woning) wordt belast in de personenbelasting, ook al verhuurdt u het onroerend goed niet.


Veronderstelling:

U heeft een tweede woning aangekocht dat u verhuurd aan een privé persoon. Het niet-geindexeerd KI bedraagt 1.000 euro. Tijdens het jaar heeft u 500 euro intresten betaald voor een hypothecaire lening.


Belastbaar onroerende goederen


1.000 x 1,7863= 1.786,30

1786,00 x 1,40 = 2.500,40

Uw belastbaar onroerend inkomen bedraagt dus 2.500,40 euro hiervan mag u de betaalde intresten aftrekken.

Uiteindelijk belastbaar inkomen 2.500,40 -500,00= 2.000,40 (effectieve belasting afhankelijk van inkomen)

Voordeel gewone intrestaftrek
Onroerend inkomen

intresten

= Belastbaar onroerend inkomen

Tributo

Fiscale gevolgen tweede woning


Deze website is opgericht in kader van mijn bachelorproef. De informatie op deze site is louter informatief. Afwijkingen kunnen zich voordoen.

Inhoud


  • Aankoopkosten
  • Belasting
  • Fiscale voordelen
  • Meerwaarde


Kevin Debremaeker


Student Accountancy - Fiscaliteit


Hogeschool Odisee


E-mail: Kevin.debremaeker@telenet.be

Copyright. All Rights Reserved