Fiscale voordelen

De fiscale voordelen

Tijdens de looptijd van de lening betaalt u het kapitaal terug, maar ook  intresten. De aflossing bestaat dus uit twee componenten. De terugbetaalde intresten komen steeds in aanmerking voor de federale gewone intrestaftrek.  Bij de federale intrestaftrek geldt enkel één voorwaarde : de lening moet aangegaan zijn voor een woning.  Wat betreft het fiscaal voordeel voor het kapitaal moeten er meerdere voorwaarden voldaan zijn. Klik op het kapitaalgedeelte en kijk of alle voorwaarden zijn nageleefd.

Tributo

Fiscale gevolgen tweede woning


Deze website is opgericht in kader van mijn bachelorproef. De informatie op deze site is louter informatief. Afwijkingen kunnen zich voordoen.

Inhoud


  • Aankoopkosten
  • Belasting
  • Fiscale voordelen
  • Meerwaarde


Kevin Debremaeker


Student Accountancy - Fiscaliteit


Hogeschool Odisee


E-mail: Kevin.debremaeker@telenet.be

Copyright. All Rights Reserved