Voorwaarden Lening

voorwaarden lening

U kan pas genieten van een fiscaal voordeel voor de kapitaalaflossingen indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Minimumlooptijd lening 10 jaar
  • Lening aangegaan voor het verwerven of behouden van een onroerend goed (ook renovatie)
  • Lening aangegaan bij een financiĆ«le instelling gelegen in de  EER
  • Woning gelegen in de EER
  • Lening moet hypothecair ingeschreven zijn

Voorwaarden niet nageleefd: enkel fiscaal voordeel voor intresten

Voorwaarden nageleeft

Tributo

Fiscale gevolgen tweede woning


Deze website is opgericht in kader van mijn bachelorproef. De informatie op deze site is louter informatief. Afwijkingen kunnen zich voordoen.

Inhoud


  • Aankoopkosten
  • Belasting
  • Fiscale voordelen
  • Meerwaarde


Kevin Debremaeker


Student Accountancy - Fiscaliteit


Hogeschool Odisee


E-mail: Kevin.debremaeker@telenet.be

Copyright. All Rights Reserved