Kosten krediet

Bijkomende aankoopkosten

Lening aangaan of gebruik maken van eigen middelen?

De tweede kost bij de aankoop van een woning is niet voor iedereen van toepassing. Enkel wanneer u een lening aangaat dan zal u hierop ook extra kosten moeten betalen.  Het krediet moet namelijk geregistreerd worden. Ook hier wordt een onderscheid gemaakt.  De meeste afgesloten lening zijn oftewel een hypothecair mandaat oftewel een hypothecaire inschrijving.


Een hypothecair mandaat betekent dat er nog geen hypotheek gevestigd is op de woning, maar u geeft de bank wel toestemming om dit in de toekomst te doen. De bank zal dit enkel doen indien u niet optijd de lening afbetaalt of bij andere problemen.


Bij een hypothecaire inschrijving wordt er meteen een hypotheek gevestigd op de woning. Indien u niet tijdig uw lening aflost, dan zal de bank overgaan tot gedwongen verkoop van het onroerend goed. Een hypothecaire inschrijving wordt meteen ingeschreven in het hypotheek register, dit brengt hogere kosten met zich mee.


Kosten krediet

Let op niet elke bank zal een hypothecair mandaat toestaan, dit hangt af hoe de relatie tussen u en de bank is.  Wanneer de lening meteen wordt ingeschreven, heeft de bank meer zekerheid dat het hun geld zal terug zien. Het is wel aangeraden om aan uw  financiĆ«le instelling te vragen of een hypothecair mandaat mogelijk is. U bespaart hiermee toch een aanzienlijke kost.Het enige nadeel van een hypothecair mandaat is dat u geen fiscaal voordeel kan genieten voor de kapitaalsaflossingen. (Zie fiscale  voordelen) U kan enkel de intresten aangeven in uw belastingsaangifte.  Het fiscale voordeel voor kapitaalsaflossingen van een tweede woning is sowieso beperkt. Zo moet u nagaan of u al een lening heeft lopen en daarnaast kan u enkel genieten van een fiscaal voordeel voor aflossingen van een lening beperkt tot 76.860,00.


Ter illustratie:


1. Stel u koopt een huis van 300.000,00 euro, waarvan u 76,860,00 euro onderbrengt in een hypothecaire inschrijving en de rest in een mandaat.  In 2018 betaalt u 1.500 euro aan kapitaal af.  Hoeveel zal mijn fiscaal voordeel bedragen?


Begrenzing leningsbedrag:


Afbetaling kapitaal x (leningsbedrag / 76.860,00 )= maximaal voordeel


1.500,00  x (76860,00 / 76.860,00) = 1.500,00 euro


Belastingsvermindering : 1.500,00 x 30%=  450,00 euro2. Stel dat u 100.000 euro onderbracht in een hypothecaire inschrijving en de rest onder een mandaat. De kapitaalaflossing bedragen in 2018 1.951,60 euro.


Geniet ik nu meer fiscaal voordeel? Neen! Uw kapitaalsaflossingen worden steeds begrensd tot de aflossing van een lening met een kapitaal van 76.860 euro.


Begrenzing leningsbedrag:


Afbetaling kapitaal x ( 76.860,00 / leningsbedrag ) = maximaal voordeel


1.951,60 x (76.860,00 /100.000,00)= 1.500,00 euro


Belastingsvermindering 1.500,00 x 30%= 450,00 euro


Zoals u ziet bedraagt het fiscaal voordeel evenveel, aangezien u enkel kan genieten van de kapitaalsaflossingen tot een lening van 76.860,00 euro.

Tributo

Fiscale gevolgen tweede woning


Deze website is opgericht in kader van mijn bachelorproef. De informatie op deze site is louter informatief. Afwijkingen kunnen zich voordoen.

Inhoud


  • Aankoopkosten
  • Belasting
  • Fiscale voordelen
  • Meerwaarde


Kevin Debremaeker


Student Accountancy - Fiscaliteit


Hogeschool Odisee


E-mail: Kevin.debremaeker@telenet.be

Copyright. All Rights Reserved