Meerwaarde

Meerwaarde bij de verkoop van het tweede verblijf

Indien u een onroerend goed verkoopt wegens onderstaande redenen, is de eventuele meerwaarde steeds vrijgesteld.

Indien u de woning verkoopt om een andere reden ga verder.

  • U verkoopt de woning 5 jaar na de aankoop


  • Het onroerend goed wordt verkocht wegens onteigening.


  • Verkoop van een woning die toebehoort aan minderjaringen, onbekwaamverklaarden of geneesziekte. Het huis werd verkocht door een familielid.


  • Indien de verkochte woning de eigen woning was voor een periode van minstens  12 maanden die de maand van vervreemding voorafgaat.


Voorbeeld: U kocht een woning op  5 januari 2017 en verkoopt de woning op 10 februari 2018. ( 12 volle maanden de eigen woning geweest voor vervreemding)Evenwel  mag tussen de periode van  12 maanden en de maand van vervreemding nog een periode van maximaal 6 maanden liggen, waarin de woning niet in gebruik genomen mag zijn.


voorbeeld:  zie vorige case, maar verkoop vindt later plaats.  Vanaf 10 februari wordt de woning niet meer gebruikt.  Vier maanden later wordt de woning verkocht (= geen meerwaarde)

voorwaarden zijn niet voldaan

Tributo

Fiscale gevolgen tweede woning


Deze website is opgericht in kader van mijn bachelorproef. De informatie op deze site is louter informatief. Afwijkingen kunnen zich voordoen.

Inhoud


  • Aankoopkosten
  • Belasting
  • Fiscale voordelen
  • Meerwaarde


Kevin Debremaeker


Student Accountancy - Fiscaliteit


Hogeschool Odisee


E-mail: Kevin.debremaeker@telenet.be

Copyright. All Rights Reserved